Η πυριμιδίνη είναι μια αρωματική ετεροκυκλική οργανική ένωση παρόμοια με την πυριδίνη. Μία από τις τρεις διαζίνες (εξαμελείς ετεροκυκλικές με δύο άτομα αζώτου στον δακτύλιο), έχει τα άτομα αζώτου στις θέσεις 1 και 3 στον δακτύλιο. 250 Οι άλλες διαζίνες είναι πυραζίνη (άτομα αζώτου στις θέσεις 1 και 4) και πυριδαζίνη (άτομα αζώτου στις θέσεις 1 και 2). Στα νουκλεϊνικά οξέα, τρεις τύποι νουκλεοβάσεων είναι παράγωγα πυριμιδίνης: κυτοσίνη (C), θυμίνη (Τ) και ουρακίλη (U).

Εμφάνιση όλων 9 αποτελέσματα